logo tuerlinckx 

 

2013 is het laatste jaar van de "EBA" of de "Eenmalige Bevrijdende Amnestie". Advocatenkantoor Tuerlinckx, specialiserend in fiscaliteit, vond dit dé gelegenheid om hun expertise daarrond in de verf te zetten door middel van een toewijde website. Hiervoor deden ze beroep op Uitgeverij Magenta voor de inhoud en BnT voor de ontwikkeling van de website. De website diende als prelude voor een seminarie betreffende de EBA, door Tuerlinckx georganiseerd. We hebben de website voorzien van enerzijds een nieuwsbrievensysteem waarmee een nieuwsbrief geconstreerd kon worden om een doelgroep van 2500 e-mail adressen te contacteren en anderzijds een module om zich in te schrijven voor het seminarie. De website werd gecreëerd met het Joomla CMS zodat Magenta zelfstandig de inhoud kon aanpassen met een minimum aan opleiding. Door het gebruik van Open Source technologieën is de licentiekost minimaal gebleven doorheen het hele project.