Om het departement "onderhoud" ook een ondersteunende rol te kunnen laten spelen in het IT gebeuren en ook omdat het gegeven "PC" en "IT" zich meer en meer manifesteren in hun dagdagelijkse realiteit, besliste de cel "opleidingen" binnen Audi zowel een cursus WAN/LAN als een cursus "Linux" in te richtenen dit in de twee landstalen.  

logo audi

 

 

Dankzij een samenwerkingsverband met Syntra, viel BnT deze eer te beurt. Het werd een opleiding verspreid over 6 weken en gegroepeerd per taal. De opleiding had als focus een forse portie theorie te serveren, maar niet zonder praktische realisatie van het geleerde. We zijn er immers van overtuigd dat de combinatie van beide een accurate assimilatie van het geleerde verzekert.