Bits 'n Tricks is een bedrijf met een unieke missie: wij bekijken de vraag van de klant op een nauwgezette en kritische wijze om vervolgens duidelijk abstractie te maken van wat de klant wenst.

 Vervolgens gaan we op zoek naar een oplossing die daar een antwoord op biedt, met respect voor de meest gezonde houding tussen prestaties en budget.

 Waar we uniek in zijn, is dat we hierbij een hoge mate van creativiteit en spitsvondigheid bij aan de dag leggen enerzijds, maar dat we anderzijds door onze jarenlange ervaring intussen de grenzen van de ICT realiteit goed kennen. Daarenboven streven we er naar van onze diensten en oplossingen steeds zichzelf te laten terug betalen, door de besparing in tijd of geld die ze vertegenwoordigen.

 Over de wijze van zaken doen kunnen we kort zijn: Bits 'n Tricks gelooft in "ethisch" commercieel handelen. Dat betekent dat we de intentie hebben van een gezonde verhouding na te streven tussen kwaliteit en prijs en dat we ons niet te buiten gaan aan malafide of illegale praktijken. We trachten een relatie van respect op te bouwen met de klant en we zetten ons in om op constructieve wijze onze bijdrage te leveren.